Radionica 4. deo >       

   MAGIČNI POKRETI - RADIONICA, TREĆI DEO
Na predhodnim predavanjima dali smo opise energetskog okružja u kome postojimo, objasnili ulogu magičnih pokreta u redistribuciji energije i dostizanju unutrašnje tišine kao preduslova za proširenje percepcije.
Takodje, opisali smo fluidnost, kao stanje iz koga je moguće vršiti pomeranje skupne tačke.
Jedna od tehnika kojom se služimo da dostignemo to stanje je i tema današnjeg predavanja - umetnost sanjanja.

Na ovom kursu razmatraćemo ovu tehniku samo kao sredstvo da učinimo našu skupnu tačku pokretljivijom. Za njeno bolje razumevanje, preporučujemo da pročitate knjigu "Umetnost sanjanja" Karlosa Kastanede, gde možete naći više informacija.


Umetnost sanjanja

Podsetimo se sad, da pozicija skupne tačke, koju držimo fiksirnu na odredjenom, uvek istom mestu, obezbedjuje da naša stvarnost bude uvek ista, kao i da svi mi držimo naše skupne tačke u istoj poziciji, što nam omogućava da delimo identičnu stvarnost.
Tokom spavanja, mi zaustavljamo unutrašnji dijalog.

Pored zaustavljanja misli, zaustavljamo i mehanizam percepcije koji nam opisuje svet oko nas. Drugim rečima, energija koju trošimo tokom budnog stanja da bi postigli perfektan doživljaj stvarnosti, biva oslobodjena.
Skupna tačka se tada spontano pomera iz uobičajene pozicije na površini svetlećeg jajeta, pozicije koja je neophodna za održavanje dnevne percepcije.

Vezano za način na koji se skupna tačka pomera, Tolteci su uveli dva pojma: Pomeranje po površini svetlećeg jajeta, bočno u svim pravcima, ali i ulazak u masu, u dubinu svetlećeg jajeta nazvano je "pomeranjem" a napuštanje površine i pokret van mase svetlećeg jajeta, nazvano je "pokretom skupne tačke".
Tokom sna, uglavnom dolazi do pomeranja - što se ona više udalji od početne, dnevne pozicije, to su snovi čudniji, bizarniji, ali se i dalje sastoje od onoga što obuhvata naša dnevna percepcija: od poznatih ljudi, dogadjaja, mešavine emocija, nadanja, strahovanja itd.

Svi mi smo u životu imali snove posle kojih se, kada se probudimo, nadjemo u stanju da nismo sigurni da li smo samo promenili san ili smo budni. Obično takvi snovi na nas ostavljaju dubok utisak i eventualno pokušavamo da shvatimo njihovo značenje. Prati ih osećaj da su bili veoma realni, boje, oblici, mirisi su bili veoma živi, tokom sna smo bili u stanju da komuniciramo ili delujemo itd. Takvi snovi nastaju kao posledica pomeranja skupne tačke, odnosno veće udaljenosti od uobičajene dnevne pozicije i prodora skupne tačke u dubinu, u energetsku masu svetlećeg jajeta.

Medjutim, budjenjem gubimo sposobnost da se detaljno setimo snova, pa čak i onih najživljih, i ostaje nam samo nekakva generalna ideja o njihovom sadržaju. To je posledica vraćanja skupne tačke u "dnevnu poziciju". Da bi se tačno setili nekog sna, morali bi da je vratimo u apsolutno tačnu poziciju u kojoj je bila tokom sna kojeg pokušavamo da se setimo.

Kada dodje do većeg pomeranja skupne tačke, ona počinje da dodiruje delove "svetlosnih niti" koji nisu u svakodnevnoj upotrebi i koje inače ne koristimo da gradimo percepciju našeg sveta. Ranije smo rekli da od ukupnog broja svetlećih niti koje imamo u okviru našeg energetskog tela, mi koristimo samo mali deo, koji nam je dovoljan da čistu energiju "pretvorimo" u realan svet u kome živimo. Ostatak svetlećih niti u našem energetskom telu, koji ne koristimo, je u stvari "gradjevinski materijal" za percepciju drugih realnosti, paralelnih svetova, koji su nam kao ljudima dostupni!

Slučajni zalasci tokom sna u druge realnosti, dali su ideju Toltecima da razviju ceo sistem za putovanje i boravak, povremeni ili trajni, u takvim svetovima, ali za nas koji tek počinjemo da osposobljavamo sebe kao energetska bića, umetnost sanjanja je bitna zbog sledećeg:

Rekli smo da su ciljevi ove radionice prvenstveno savladavanje pravilnog izvodjenja magičnih pokreta koji vode redistribuciji energije, odnosno postizanju stanja unutrašnje tišine.
Stanje unutrašnje tišine nije ništa drugo nego pomeranje skupne tačke u poziciju u kojoj prestaje svakodnevna percepcija a još nije nastupila neka druga, nama dostupna realnost
.
Dakle neka vrsta raskrsnice, na kojoj smo napustili ovu realnost a još uvek nismo uključeni na neku drugu, mesto perceptivnog vakuuma i trenutak u kome glavnu ulogu preuzima energetsko telo.

Možemo ovaj proces posmatrati i kao menjanje radio stanice na našem prijemniku: Recimo da tokom dana slušamo stanicu B92. Nikada tokom života ne menjamo ovu stanicu! Ali paralelno sa našom omiljenom stanicom, u vazduhu oko nas se nalaze radio talasi na drugim frekvencijama, koji nose energiju drugih stanica, tv, mobilnih telefona itd. Mi čak nismo ni svesni da oni postoje i uporno koristimo B92 tokom celog dana.

Tokom sna naš točkić za menjanje stanica se sam pomeri i napusti B92 - prvo natupi tišina, jer smo napustili dnevnu frekvenciju ali još nismo našli sledeću stanicu. Dalje, dok se točkić okreće, nailazimo na druge stanice i na njima se uglavnom ne zadržavamo dugo - uglavnom se sve svodi na polurazumljive šumove i krčanje. Ta faza bi odgovarala našim normalnim snovima.
Povremeno dobijemo kristalno jasan zvuk neke stanice, recimo dobra muzika - uhvatili smo u drugu realnost. Na žalost, točkić je van naše kontrole, mi spavamo, i to takodje ne traje dugo.

Umetnost sanjanja je stavljanje točkića pod kontrolu! Ne samo da možemo, dok spavamo, da izaberemo stanicu koju slušamo, već i da se na njoj zadržimo koliko želimo! A kad bi još mogli da se i uključimo na neki talk-show ili zovnemo stanicu da poručimo omiljenu pesmu? Umetnost sanjanja otvara mogućnosti da se to zaista i dogodi...

Ono što nas sprečava da voljno pomerimo skupnu tačku i da je zadržimo na novoj poziciji je naš konstantni unutrašnji dijalog inedostatak energije. Oba ova problema se dobrim delom i automatski rešavaju kada spavamo - sanjanje predstavlja idealnu situaciju za trening pomeranja skupne tačke!

Praktikujući magične pokrete, dobijamo višak raspoložive energije, koji tokom spavanja izaziva veća odstupanja - jače pokrete skupne tačke, što za posledicu ima promenu u količini i kvalitetu snova. Jedna grupa pokreta, deo serije "Westwood", dizajnirana je posebno da nam pomogne u umetnosti sanjanja.


Ono što na početku savladavanja umetnosti sanjanja treba da radimo, sastoji se od sledećeg:

- Kada krenete na spavanje, krenite kao na putovanje - imajte na umu da tokom sna možete posetiti druge stvarnosti, svaki san može da liči na avanture Indiana Jones-a!
Vaša jasna namera, želja, volja, da sanjate mora biti prisutna dok polako padate u san. Pokušajte tada da stišate svoj unutrašnji dijalog, da se dovedete u stanje u kome postajete svesni da padate u san!
Na žalost, ne postoje egzaktne procedure koje bi vam omogućile da svake noći imate ekstra kvalitetne snove, ali ponavljanjem namere, posle izvesnog vremena stvara se nepogrešiv osećaj, neka vrsta sposobnosti koja nam daje svakodnevni ulaz u svet snova.
Takodje možete da, kada legnete, u mislima pokušate da odradite neku od serija magičnih pokreta - ovo budi vaše energetsko telo a uspavljuje fizičko. Ova metoda nije spomenuta u Kastanedinim knjigama, ali je nekolicina nas našla da je veoma efikasna!

- Kada se nadjete u snu, pokušajte da postanete svesni da sanjate. Taj osećaj nam nije stran: mnogo puta smo u životu postali svesni da sanjamo, i umesto da se probudimo doneli smo odluku da nastavimo sa boravkom u tom snu (aha, ovo je samo san, da vidim šta će biti dalje...). To je tehnika kojom osposobljavamo naše energetsko telo, i postati svestan da sanjamo naziva se još i "prva vrata sanjanja".

- Još jedna jednostavna tehnika pomaže osposobljavanju našeg energetskog tela da postane svesno sebe, da samostalno deluje, i sastoji se od toga da, kada jednom postanemo svesni da sanjamo, potražimo u snu svoje ruke. Nameru traženja svojih ruku u snu dodajte svojim mislima pre spavanja!
Ne radi se o lakom zadatku, i možda će vam trebati dosta vremena da ih jasno vidite u snu, ali njihovo nalaženje je znak da je energetsko telo spremno da deluje! Nemojte se takodje iznenaditi ako su ruke koje vidite drugačije od vaših - potrebno je vreme i strpljenje dok one postanu slične našim, fizičkim.

- Posmatrajte predmete koje vidite u snovima. Pokušajte da na svakog, za kratko vreme, fokusirate svoju pažnju. Možete da tako pogledate nekoliko predmeta, preporučuje se do 4-5, pa se opet fokusirajte na svoje ruke, potražite ih, pogledajte, pa nastavite sa pretraživanjem okoline. Znak da treba promeniti fokus je trenutak kada predmet koji posmatramo ili naše ruke, počine da biva mutan ili da menja oblik.

- Po budjenju, u polusnu, pokušajte da se setite snova - time pomerate skupnu tačku u predhodne pozicije u kojima ste bili tokom spavanja.

Predhodne vežbe nisu teške i izvodimo ih u vreme kada i inače ništa drugo ne radimo - dok spavamo. Mogu biti vrlo zanimljive, a polako ali sigurno pomeraju skupnu tačku i osposobljavaju energetsko telo da samostalno funkcioniše.

Da rezimiramo rečeno na ovom predavanju:

- Tokom dana, upotrebljavamo svu raspoloživu energiju na održavanje realnosti sveta koji nas okružuje.
- Tokom spavanja, naš unutrašnji dijalog prestaje i dobijamo višak energije. Skupna tačka se spontano pomera iz svog uobičajenog, dnevnog položaja.
- Pomeranja su po površini svetlećeg jajeta ili prema njegovoj unutrašnjosti nazvana "pomeranjima", dok se položaji kada skupna tačka izlazi van naše energetske mase nazivaju "pokretima".
- Sva pomeranja izazivaju snove koji su naš način da interpretiramo energije koje u stanju spavanja počinjemo da primamo.
- Pomeranja i pokreti nas dovode u kontakt sa energijama koje uobičajeno ne koristimo, a koje su istovremeno energije koje se koriste u drugim, paralelnim realnostima.
- Sanjanje je idealno okružje za trening pomeranja skupne tačke, zbog odsustva unutrašnjeg dijaloga (onog koji koristimo tokom dana).
- Da bi mogli da ostvarimo kompletnu percepciju drugih stvarnosti i da ovladamo veštinom pomeranja skupne tačke, tokom sna radimo opisane vežbe.Na sledećem predavanju govorićemo o još jednoj tehnici koja doprinosi našoj energetskoj spremnosti i sposobnosti da pomeramo skupnu tačku: rekapitulaciji.


TREĆI ČAS - PRAKTIČNI DEO

Ženska serija, ponavljanje serije Priprema za nameru, muške serije.
Pogledati ovde komentare vezane za izvodjenje pokreta i pojedinačne serije.


       < Radionica 2. deo


Radionica 4. deo >