WWW.ALEF.RS       

   KNJIGE KARLOSA KASTANEDE
Opus se sastoji od 12 knjiga, medjusobno veoma različitih po količni i kvalitetu informacija koje interesuju one koji žele da usvoje i praktikuju drevna znanja i praktike Tolteka. Stoga se komentari uz knjige prvenstveno odnose na "gde i koju temu ili pojam tražiti", mada je evidentno da se neki sitni, ali veoma važni detalji mogu naći razbacani po svim knjigama.

Komentari su naš lični odnos prema napisanom. Iz dugogodišnjeg iskustva znamo da se mnoge važne stvari "kriju" od čitaoca - ne zato što su namerno skrivene ili u vidu zagonetki - već zato što njihovo "pronalaženje" zavisi od spremnosti onoga koji čita! Spremnost ovde znači dostignuti energetski nivo i fluidnost ličnosti pojedinca, a ne njegove intelektualne sposobnosti!

Knjige ne prate hronologiju dogadjaja. Kastaneda je u početku učenja kod Don Juan Matusa bio fasciniran (kao i mnogi od nas) sa neobjašnjivim fenomenima i situacijama u kojima se nalazio, tako da je to uticalo na izbor beleški sa terena koje je uvrstio u prve knjige. Uz to treba dodati i impresivna iskustva sa halucinogenim biljkama, koje su nas (ljude odrasle u prilično rigidnim i materijalnim društvima) ostavila bez daha dok smo ih čitali!

Kasnije, nakon što je ostao bez vodiča kroz mračno i nepoznato područje u koje je ušao, knjige postaju više analitične i strukturirane prema temama, iako u njima i dalje opisuje dogadjaje iz perioda u kojiem je bio učenik Don Juana Matusa. Dve knjige iz kasnijeg perioda su napisane i kao praktični priručnici za primenu znanja Tolteka - Umetnost sanjanja i Magični pokreti, ali i njih nije lako pratiti ako se nema uvid u kompletan opus.

Naš lični utisak je da je dosta toga što bi nam bilo od koristi, Kastaneda nije stigao da napiše. Isto tako je verovatno, da je shvatio da će veći efekat u prenosu znanja imati njegovi seminari na kojima je demonstrirao magične pokrete kao i snimanje video zapisa sa serijama pokreta.
Fondaciju Cleargreen je osnovao sa istom namerom ali posle njegovog odlaska (opet lični utisak), ljudi koje je ostavio da je vode nisu odoleli "new age" trendovima i sadašnji seminari su dosta daleko od originalnih. U svakom slučaju, u prodaji su još uvek video zapisi sa odredjenim brojem pokreta.

Dosta informacija se može nači i u knjigama koje su napisale Taisha Abelar i Florinda Doner Grau, dve žene koje su takodje bile učenici Don Juan Matusa. Pisane su iz drugačijeg ugla, drugačijim stilom i mogu se smatrati verodostojnim izvorom. Postoji još dosta knjiga koje se bave Kastanedom ili sličnim iskustvima, od kojih su mnoge napisane samo da bi se zaradile pare na poznatoj ličnosti. Preporučujemo da se prvo dobro upoznate sa dole navedenim knjigama, pre nego što krenete u dalje istraživanje ove teme.

Za nabavku ovih knjiga pogledajte stranu LINKOVI sa sajtovima knjižara.

Učenje Don Huana
Naslov originala: Teachings of Don Juan : A Yaqui Way of Knowledge, 1968, ISBN 0-520-21757-8
Odvojena stvarnost
Naslov originala: A Separate Reality : Further Conversations With Don Juan, 1971, ISBN 0-671-73249-8
Put u Ihtlan
Naslov originala: Journey to Ixtlan : The Lessons of Don Juan , 1972, ISBN 0-671-73246-3
Priče o moći
Naslov originala: Tales of Power, 1974, ISBN 0-671-73252-8
Drugi prsten moći
Naslov originala: Second Ring of Power, 1977, ISBN 0-671-73247-1
Orlov dar
Naslov originala: The Eagle's Gift, 1981, ISBN 0-671-73251-X
Unutrašnji oganj
Naslov originala: The Fire from Within. 1984, ISBN 0-671-73250-1
Moć tišine
Naslov originala: The Power of Silence : Further Lessons of Don Juan, 1987, ISBN 0-671-73248-X

Umetnost sanjanja
Naslov originala: The Art of Dreaming, 1993, ISBN 0-06-092554-X

Tokom kursa učesnici dobijaju osnovne informacije i neke od tehnika vezanih za korištenje snova. Praktikovanjem magičnih pokreta i dizanjem energetskog nivoa, neminovno dolazi do pojačanog sanjanja. Za početak, snove koristimo kao stanje u kome je moguće postupno osposobljavati naše energetsko telo.

Mogućnosti koje nam se otvaraju, kada ovladamo ovom umetnošću su praktično neograničene. Stoga preporučujemo čitanje ove knjige koja sadrži dosta informacija za one koji žele da svoje znanje prodube, pogotovu onima čija prirodna sklonost omogućava da se sa lakoćom kreću i deluju u snovima.

Kastaneda u knjizi opisuje njegov proces učenja i ovladavanja tehnikama kao i iskustva tokom godina prakse, što uključuje i kontakte i interakciju sa paralelnim stvarnostima.

Magični pokreti
Naslov originala: Magical Passes: The Practical Wisdom of the Shamans of Ancient Mexico, 1998, ISBN 0-06-017584-2

KNJIGA KOJA SE KORISTI TOKOM RADIONICE MAGIČNI POKRETI

U knjizi su dati detaljni opisi sa fotografijama izvodjenja magičnih pokreta, grupisanih u pet serija: Priprema za nameru (Intento), Muška i Ženska serija, serija Westwood, Serija toplote (levog i desnog tela). Pored opisa serija data su objašnjenja vezana za namenu svakog pojedinačnog pokreta. U radionici se neke od serija izvode malo izmenjene, što je posledica modifikacija sa ciljem da se serije učine još efikasnijim za rad u grupi (uglavnom su dodavani pokreti na originalne serije).

Esencija učenja Toltekau je, u knjizi, data u vidu uvoda pred opis svake od serija. Medjutim, za one koji do sada nisu imali kontakta sa njihovim vidjenjem sveta ili ovim knjigama, verovatno će dosta toga biti nerazumljivo. Stoga se, na predavanjima, objašnjavaju detaljnije svi pojmovi i tehnike koje se spominju u knjizi. Smatramo da je ova knjiga najvažnija za praktičan rad, ali iz iskustva znamo da mnogi koji nisu skloni čitanju, efikasno primenjuju magične pokrete!
Stoga, ako nemate vremena i strpljenja za čitanje, nemojte se brinuti, tokom radionice saznaćete sve što vam je potrebno.

Točak vremena
Naslov originala: The Wheel of Time,1998, ISBN 0-9664116-0-9

Sastoji se od citata iz predhodno objavljenih knjiga. Na neki način izvučena je esencija učenja Tolteka, ali da bi je u potpunosti razimeli, potrebno je predhodno pročitati ostale knjige. Odlična je da nas podseti na sve elemente i tehnike ovog drevnog znanja, koje često zaboravljamo da primenimo u svakodnevnom životu.
Pored citata, tu su i komentari Kastanede vezani za period u kome je svaka od knjiga nastala, odnosno njegovo vidjenje pojedinih etape u usvajanju i primeni znanja koje mu je tokom godina prenošeno.

Aktivna strana beskraja
Naslov originala: The Active Side of Infinity, 1999, ISBN 0-06-019220-8

 

STRANA JE U IZRADI!


       < Index serija pokreta


WWW.ALEF.RS