Index serija >       

   INDEX POJMOVA

Energetski nivo

Kao jedan od osnovnih ciljeva prilikom izvodjenja magičnih pokreta, navodi se i "podizanje energetskog nivoa pojedinca".

Tolteci su ustanovili da smo, kao energetska bića, jedna zapečaćena celina kojoj se ne može niti dodati, niti oduzeti energija, i da svako od nas raspolaže sa različitom količinom, dobijenom u trenutku začeća. Ustanovili su takodje da se, tokom života, energija udaljava iz vitalnih centara koji se nalaze u fizičkom telu i rasporedjuje uz spoljnje granice našeg "svetlećeg jajeta", te nam na taj način postaje nedostupna. Vraćanje energije sa periferije prema vitalnim centrima zove se redistribucija energije.
Energetski nivo je stoga količina nama dostupne energije, one koju naši energetski centri koriste
.

Direktno znanje

Tolteci imaju znak jednakosti izmedju percepcije i svesti, tako da kada govore o proširenju perceptivnih sposobnosti, istovremeno govore o proširenju svesti.

"Svest" je prilično širok i nedefinisan pojam oko koga se lome koplja u filozofskim raspravama već vekovima. Ovde pojam "svesti" upotrebljavamo da označimo kognitivne procese (lat. cognoscere - poznavati, znati) i oni su "sposobnost procesiranja informacije dobijene putem percepcije, uz upotrebu stečenog znanja i pod uticajem ličnih karakteristika pojedinca".
"Percepcija" se definiše kao prvi stepen kognitivnih procesa, način na koji dobijamo informacije o ili iz svoga okružja (spoljnjeg sveta ali i iz našeg fizičkog bića kao i o apstraktnim pojmovima kao što je vreme), a nastaje iz dve spojene reči na latinskom: "per" - intenzitet i "capere" - uhvatiti.

Povećanje ili povišenje svesti, kod Tolteka znači da dobijamo sposobnosti koje prevazilaze naše normalne kognitivne procese, a za to su našli i adekvatan naziv: na španskom "conocimiento silencioso" u prevodu "tiho ili nemo znanje".

Praktično, proširenjem percepcije, proširujemo svest i uobičajeni kognitivni procesi ustupaju mesto direktnoj spoznaji, bez uticaja naših misli i osećanja.
Stoga je neophodno utišati unutrašnji dijalog i pustiti da iz nas izroni "direktno znanje" koje je naš primarni način funkcionisanja, zapostavljen i zaboravljen tokom milenijuma.

Direktno znanje znači i ponovno uspostavljanje veze sa sveprisutnom energijom nazvanom INTENTO (španski, NAMERA).
Jednom dostignuta sposobnost korištenja direktnog znanja nam omogućava da, po želji, funkcionišemo koristeći oba sistema: razum i direktno znanje.


Stanje povišene svesti

Posle odredjenog vremena u stanju unutrašnje tišine, dolazi do promene u načinu na koji funkcionišemo: svakodnevni sistem koji počiva na razumu i fizičkim čulima, biva potisnut i ustupa mesto stanju u kome primat ima naše energetsko telo.
Takvo stanje nam omogućava, izmedju ostalog, da posmatramo svet kao tokove energije umesto uobičajenog sveta materijalnih objekata.

Ta sposobnost nam je urodjena, ali je ne koristimo. Razum i čula na fizičkom telu su izuzetno efikasni da nam obezbede funkcionisanje u materijalnom svetu, tako da je ovaj način percepcije našeg okružja vremenom potisnut, ali ga je moguće aktivirati.

Praktično, da bi savladali ovu veštinu, potrebno je izvršiti redistribuciju i uštedu energije sa kojom raspolažemo i razviti sposobnost da na potreban period zaustavimo unutrašnji dijalog.

Da bi napravio razliku izmedju posmatranja energije i posmatranja materijalnog sveta, Don Juan Matus upotrebljava dva glagola na španskom: VER (videti) i MIRAR (gledati). U našem jeziku takodje imamo sličnu upotrebu glagola "videti", pa kažemo "vidim" ili "vidovit čovek" kada opisujemo posebna stanja percepcije. Takodje, u knjigama Karlosa Kastanede se koristi i pojam "druga pažnja" da se označi stanje u kome je naša percepcija proširena, nasuprot "prve pažnje" koja obuhvata naše svakodnevno vidjenje sveta.

Upravo iz takvog stanja - povišene svesti, druge pažnje - Tolteci su studioznim posmatranjem dolazili do zaključaka vezanih za energetsku strukturu čoveka i univerzuma, ali i do ideja za praktičnu primenu stečenog znanja. Jedna od tehnika koju su razvili na osnovu posmatranja, "vidjenja", energetske strukture čoveka u stanju sna, je nazvana umetnost sanjanja.

Tradicionalne grupe, podela na sanjače i osmatrače

Tokom generacija, Tolteci su koristili snagu grupne energije za dostizanje posebnih stanja svesti, ličnu evoluciju i konačno, sopstvenu ili grupnu transformaciju u entitete na bazi čiste energije. Grupe su imale ograničen broj, sa strogo propisanim ulogama i odgovarajućom proporcijom muških i ženskih članova. Castaneda je znanja, koja su se tradicionalno prenosila sledećoj generaciji, primio i detaljno opisao u knjigama. Sa stanovišta antropologa, što je on i bio, ovo su dragocene informacije. Za nas, koji se ovim veštinama bavimo na sasvim drugačiji način, uglavnom nemaju većeg praktičnog značaja, osim u nekim detaljima. Ako vas interesuju detalji, pročitajte "Orlov Dar".

U okviru takvih grupa, ženski članovi su bili podeljeni na "sanjače" ili "osmatrače" (tragače, izvidjače, zavisno od prevoda sa španskog, ili na "kočoperce" u hrvatskom prevodu). Smatralo se da na osnovu svoje energetske konfiguracije, dobijene rodjenjem, žene mogu biti izuzetno dobre samo u jednoj od dve umetnosti: sanjanja ili osmatranja. Poseban sistem predznaka i fizičkih karakteristika, ukazivao im je na pravac u kome treba nove ženske članove usmeriti.
Muški članovi su mogli da praktikuju jednako uspešno umetnosti i sanjanja i osmatranja, ali se smatralo da nikada ne mogu biti toliko dobri kao žene, koje su na neki način prirodno specijalizovane.

Danas, ovakva striktna podela kod ženskih članova, u potpuno drugačijem sistemu praktikovanja, verovatno nije primenljiva. Ovo je naše lično mišljenje, na osnovu iskustva - videli smo da oba pola, radeći zajedno i koristeći energiju grupe, mogu koristiti sve tehnike Tolteka, bez izuzetka. Stoga, naš savet je - nemojte sebe unapred ograničavati - naše mogućnosti kao energetskih bića su neverovatne, energija je uvek u promeni i ono što je važilo juče, ne mora biti zakon i za danas!

 


STRANA JE U IZRADI!


       < Radionica 5.deo


Index serija >