Knjige >       

   INDEX SERIJA POKRETA

Na ovoj strani se nalaze napomene vezane za izvodjenje pojedinih serija.
Raspored serija je po delovima radionice.
Detaljne opise i namene serija i pokreta možete naći u knjizi Karlosa Kastanede "Magični pokreti".

Sve dole navedene serije i samostalne pokrete, možete praktikovati uz DVD iz naše produkcije, koji dobijate u radionici.

Napomene pri izvodjenja pokreta:

- Vodite računa o pravilnom stavu tela, kako je to opisano u knjizi -kolena blago savijena, mišići sa zadnje strane nogu zategnuti. Posebno obratite pažnju na stav ruku - položaj prstiju i palca koji moraju biti ispruženi i pod blagom tenzijom, isto kao i mišići podlaktice.
- Nikada nemojte pokrete izvoditi tako da izložite mišiće ili tetive prekomernom naprezanju! Izvodite ih elegantno, brzinom koja vam odgovara!
- Vodite računa o disanju - Kastaneda je rekao "magični pokreti bez disanja su kao balet bez muzike"! Disanjem hvatamo i usmeravamo energiju koju smo pokrenuli pokretima.
- Pokušajte da od početka imate jasnu predstavu šta radite u svakom trenutku tokom izvodjenja: pored pokreta i disanja, vaša jasna namera gde energija treba da se kreće, je ključna za postizanje efekta.
- Tradicionalno, preporuka je da se pokreti izvode isključivo u zatvorenom prostoru, što smatramo ispravnim i ne podržavamo tendencije novijeg datuma da se pokreti mogu izvoditi i na otvorenom, a pogotovu ne na javnim mestima kao što su parkovi, trgovi itd.
- Pokreti se izvode u tišini a muzika se koristi samo izuzetno, kod jedne male grupe pokreta koji su originalno za to i osmišljeni.


RADIONICA 1. DEO

Serija za pripremu namere (Intento) Ova serija se sastoji od 37 pokreta koji su podeljeni u 4 grupe sa namerom da se energija u okviru našeg svetlećeg jajeta učini dostupnom i vrati u energetske centre uz fizičko telo. Najveći efekat se postiže kada se pokreti izvode jedan za drugim u kontinuitetu, ali se mogu izvoditi i svaka grupa pojedinačno. Grupa od 5 pokreta nazvanih "Koraci u prirodi"(pokreti 11 do 15 u knjizi) se takodje mogu izvoditi kao samostalna celina.
Serija se u potpunosti izvodi prema opisanom u knjizi.

Pokret Pojas za spasavanje
služi da pokrenemo energiju u visini pojasa, da pomešamo energiju ispred i iza tela. Očima pratite pokret, sve dok ne dobijete "panoramski pogled" od 360 stepeni. Disanje uskladite sa ritmom pokreta. Koristi se za zaustavljanje unutrašnjeg dijaloga ali i za zagrevanje, pre početka rada na drugim pokretima.

Pokret Spajanje služi da poboljšamo cirkulaciju energije u okviru fizičkog tela, što je bitno pre nego što se predje na ostale pokrete - stoga se radi na početku.
Zatezanje mišića, počev od nogu pa sve do vrata treba izvoditi polako, bez naprezanja. Kada ih sve uvedete u stanje tenzije, ostanite tako neko vreme, koliko vam prija. Dišite normalno, ne zadržavajte dah! Potom ide opuštanje tela, a na kraju možete, kao dodatak, protresti šake.

RADIONICA 2. DEO

Muška serija
se smatra jednom od najstarijih serija i karakteristična je po tome što se redistribucija energije vrši automatski prema vitalnim centrima, prvenstveno onima kojima je najpotrebnija.
U radionici se pokazuje redosled pokreta koji je malo drugačiji od onog u knjizi, a u koji se (opcionalno) mogu uključiti i pokreti nogu u vidu prekida izmedju osnovnih pet grupa.
Na video materijalu koji prati radionicu, raspored pokreta osnovnih 5 grupa, naziva se "kratka forma" dok onaj koji uključuje i prekide sa pokretima nogu nosi naziv "dugačka forma".
Detaljan opis namene svakog od pokreta koji čine seriju možete potražiti u knjizi.

Oslobadjanje zaustavljene energije, je tehnika kojom omogućavamo da se uspostave prekinuti ili usporeni tokovi energije u našem fizičkom telu. Generalno, na mestima gde se tetive velikih mišića ruku i nogu spajaju sa kostima, stvaraju se "uska grla" i energija stoji umesto da cirkuliše. Obično su takva mesta bolna na dodir. Laganim vibriranjem tih tačaka, sa vrhovima prstiju, razmrdavamo zaustavljenu energiju, a potom je blagim pritiskom vraćamo nazad u cirkulaciju. Udisanje prati vibraciju, a izdisanje pritisak.

Skidanje maske socijalizacije služi da energiju raspoloženja, koja nas trenutno obuzima, promenimo. Takodje služi da se oslobodimo obrazaca ponašanja koje smo usvojili tokom procesa socijalizacije.

RADIONICA 3. DEO

Ženska serija vezana je za energetski centar koji imaju samo žene, u zoni materice i jajnika. Cilj ove serije je aktiviranje urodjene sposobnosti ovog centra, da direktno procesira energiju koja nas okružuje, bez posredovanja našeg uobičajenog sistema za interpretaciju - čula i razuma. Praktično, centar u zoni materice može da, umesto skupne tačke, preuzme funkciju interpretacije energije što olakšava ženama dolazak u stanje iz koga mogu da posmatraju svet oko sebe kao svet energije a ne objekata, tzv. "vidjenje energije".

Serija opisana u knjizi se sastoji od 4 grupe pokreta, svaka sa posebnom namenom - detalje možete naći u knjizi.
Ženska serija je u ovoj radionici data u proširenoj formi: pokazuje se i peta grupa, nazvana "aktivacija direktne percepcije" koja se radi na početku i izmedju svake od četiri grupe opisane u knjizi.
Muškarci takodje mogu da rade ovu seriju, ali uz potrebnu umerenost, a energija se (gde je to deo pokreta) utrljava vrlo lagano u zonu genitalija umesto u zonu matrice.

Krpena lutka služi za opuštanje celog tela. Tokom dnevnih aktivnosti, neke grupe mišića su pod stalnom tenzijom dok se drugi jedva pokreću. Tada dolazi do nesklada u protoku energije, a ovim pokretom aktiviramo i opuštamo sve mišiće istovremeno.

RADIONICA 4. DEO

Westwood - serija za centar za odluke radi na dovodjenju rasute energije unutar našeg svetlećeg jajeta do zone baze vrata, tačnije do mesta gde postoji udubljenje na spoju ključnih kostiju. Poslednja tri pokreta mogu se raditi i nezavisno - njihova svrha je da pomeranjem energije ispred i iza tela izazovu strujanje koje prolazi kroz telo i posebno zonu gde se nalazi centar za odluke, što omogućava njegovo bolje snabdevanje energijom. Radi se u potpunosti prema opisanom u knjizi.

Westwood - serija za rekapitulaciju, sastoji se iz više grupa pokreta različite namene. Pored onih koji direktno povećavaju našu sposobnost prisećanja (rad sa zonama gde se nalazi naša energetska memorija), pokreti imaju uticaj i na osposobljavanje našeg energetskog tela. Serija se radi prema opisanom u knjizi.

Rekapitulacija se radi u sedećem položaju, opuštenog tela.

Tradicionalno, ovaj proces prisećanja počinje sastavljanjem liste svih osoba koje smo upoznali, počev od današnjeg dana pa do dana rodjenja. Sastavljanje takve liste, koja uključuje i situacije ili dogadjaje koji su nas energetski iscrpeli, može trajati godinama. Potom se počinje sa rekapitulacijom prve osobe koja se nalazi na listi (najbliža vremenski u prošlosti). Mentalno se rekonstruiše poslednji kontakt sa njom, sa što je moguće više detalja: ambijent, izgled, boje, mirisi, zvukovi itd. Što je detaljnija vizuelizacija, to je preciznije pomeranje naše skupne tačke baš u taj trenutak u vremenu koji rekapituliramo.

Za početak, da osetite efekte ove tehnike, možete početi i bez detaljne liste. Sastavite kraću listu osoba i možda nekih dogadjaja, za koje smatrate da su sa vama najviše povezane razmenjenom energijom i počnite da rekapitulirate. Takodje možete započeti i sa dogadjajima od predhodnog dana, koji su vam vremenski najbliži.

Sama rekapitulacija započinje sa glavom okrenutom na desno, udisajem. Zadržavamo dah, glava se potom okreće na levu stranu do ramena, a potom na desnu stranu, dok se ne vrati do sredine. Tu izdahnemo. Ovo je neka vrsta naše "najave za slanje podataka". Takav treba da nam bude i osećaj namere. Ovo radimo samo jednom, na početku, ali možete da preskočite i idete direktno na samu rekapitulaciju.

Sada pristupamo rekonstrukciji dogadjaja i osoba koje rekapituliramo, i dok "boravimo u sećanju", pomeramo lagano glavu, udišući počev do desnog ramena dok ne dodjemo do levog, i izdišući dok nam se glava kreće od levog ka desnom ramenu.
Ako vam je lakše, možete prvo da rekonstruišete scenu, pa tek onda da počnete sa pomeranjem glave i disanjem. Takodje, nije previše bitna ni strana na kojoj se udiše ili izdiše - bitna je vaša namera da disanjem povratite zarobljenu energiju! Glava se pokreće bez preteranog istezanja vratnih mišića, a disanje je lagano, ravnomerno.

Kada osetite da ste iz onoga što rekapitulirate izvukli svu energiju i vratili tudju, možete (i ovo je opcionalno) da formalno završite, tako što ćete, držeći glavu prema napred, duboko udahnuti energiju zarobljenu u sećanju, i zadržati dah dok nekoliko puta pomerate glavu levo-desno. Pri ovom pomeranju osetite da se ovim pokretom glave seku energetske veze sa prostorom, osobama, emocijama koje su bile prisutne u sećanju. Glava završava pokret okrenuta prema napred, i tu izdahom pošaljete, prema beskonačnom, sva sećanja iz dogadjaja koji ste rekapitulirali.

RADIONICA 5. DEO

Westwood - serija za sanjanje radi na razmeni energije izmedju leve i desne strane tela, a u drugom delu izmedju prednje i zadneje strane, sa ciljem da se skupna tačka pomeri iz uobičajene pozicije. Ova serija se radi u potpunosti prema objašnjenom u knjizi.

Westwood - serija za unutrašnju tišinu radi na blokiranju unutrašnjeg dijaloga. U odnosu na opis serije u knjizi, postoje razlike - u radionici učite proširenu verziju, koja obuhvata nekoliko dodatnih pokreta koji omogućavaju izmenu energije izmedju gornjih i donjih delova svetlećeg jajeta.

Mapiranje je tehnika kojom oslobadjamo energiju koja je zaustavljena i akumulirana u odredjenim delovima - tačkama na telu. Mapiranje koje pokazujemo na radionici je specifično po tome što se bavi stopalima i listovima nogu gde se nalaze energetski centri koje koristimo prilikom sanjanja. Stoga je preporučljivo uraditi ovo mapiranje pre spavanja, ali može se raditi u bilo koje doba dana.
Laganim vibriranjem tačaka koje navodimo, razmrdavamo zaustavljenu energiju, a potom je blagim pritiskom vraćamo nazad u cirkulaciju. Udisanje prati vibraciju, a izdisanje pritisak.

Redosled je sledeći, počinje se od levog stopala:

- Tačka u centru stopala, vibriranje i pritisak,
- Razmrdavanje prstiju, počev od malog prsta,
- Čiščenje kanala izmedju tetiva, takodje počev od malog prsta,
- Greben ispod prstiju (sa 4 prsta vibriramo i pritiskamo),
- Ukrštanje prstiju stopala i ruke (u ovom poloćaju ostanite koliko vam prija, dišite ravnomerno),
- Podizanje energije duž lista noge prema kolenu, prvo sa tri prsta obe ruke,
- Potom, podizanje energije sa laganim udarcima spoljne strane obe ruke, od članka prema kolenu.

Broj ponavljanja na svakoj od tačaka, odredite prema tome koliko vam prija.
Kada ste završili sa mapiranjem, izvedite, sedeći i ispruženih nogu, pokret "disanje prema beskonačnom".

Priziv namere (intento) je kratak niz pokreta, koji se izvodi nakon pokreta spajanja (radionica 1.čas). Služi da fokusiramo našu nameru na ponovno uspostavljanje veze sa sveprisutnom silom namere beskonačnog, na španskom "intento". Ponavlja se tri puta, pri čemu prva dva puta glasno izgovaramo "intento", dok treći put reč izgovaramo tiho.


       < Index pojmova


Knjige >