Radionica 1. deo >       

   MAGIČNI POKRETI - UVODNO PREDAVANJE
Magični pokreti su postali dostupni javnosti kroz radove antropologa Karlosa Kastanede, koji opisuju njegovo lično iskustvo tokom sticanja znanja i ovladavanja praktikama Tolteka. Smatra se da su znanja, koja on opisuje, stara više milenijuma a nastala su na području današnjeg Meksika i juga SAD, u to vreme nastanjenom narodima čije poreklo nam je nepoznato.

Objavljivanjem knjige "Magični pokreti" Kastaneda iznosi u javnost nekoliko osnovnih serija pokreta koji su bili sastavni deo njegove obuke kao učenika Don Juan Matus-a, a ostale serije pokreta se pokazuju na seminarima, koje kasnije organizuje.

Generalno, kada se čitaju njegove knjige, koje su u suštini jedna antropološka studija napisana u obliku dnevnika - beleški koje je on vodio tokom 10-tak godina, moguće je steći nerealna očekivanja ili se oduševiti sa pojedinim delovima koji su u stvari nebitni! Iako se u knjigama govori o vrlo neobičnim iskustvima, njegov stav, kao i njegovog učitelja Don Juana Matusa, bio je da svemu vezanim za učenje Tolteka, treba pristupiti krajnje racionalno i analitično - "sa sve četiri noge na zemlji"!

Stoga je i namera ovog kursa da se učesnicima prenesu, kroz predavanja koja prate praktični rad na savladavanju magičnih pokreta, i teoretske postavke Tolteka vezane za energetsku strukturu univerzuma i ljudskog bića, na način prihvatljiv za naš racionalni um.

 


TOLTECI

Naziv "Tolteci" u kontekstu ove radionice ne uzimamo kao narod, državu ili vremenski period civilizacije, već kao naziv za, kako su sami sebe nazivali, "ljude od znanja", čuvare tradicionalnih veština.

Znanja, stara više hiljada godina, baziraju se na jednostavnoj činjenici, koju naše doba ponovo počinje da otkriva:

Univerzum je prvenstveno svet energije, fluidan, koji mi doživljavamo kao svet čvrste materije.

Naš materijalni svet ni u kom slučaju nije iluzija, ali je samo jedan od mogućih načina da se interpretira energija, u koju smo uronjeni,. Pojmovi vremena i prostora, za koje tek sada shvatamo da nisu nepromenljivi, za Tolteke su bili polje praktičnog delovanja - samo proizvoljni opisi spoljnjeg sveta, koje je moguće menjati!

Medjutim, najveća dostignuća Tolteka vezana su našu svest.

Shvatili su da možemo da funkcionišemo na dva načina:
- kao materijalna bića, individue kojim upravlja razum i
- kao energetske jedinice, povezane sa energijom koja čini univerzum.

Stoga su svi njihovi napori bili usmereni na pronalaženje tehnika kojima se pojedinac osposobljava da, po svojoj volji, upotrebljava oba načina koji su nam potpuno prirodni.
Zvali su ih "razumom" i "tihim (direktnim) znanjem", a oblasti njihovog delovanja "tonalom" i "nagualom", pri čemu su potencirali da se samo fizički jak, stabilan i krajnje racionalan pojedinac može upustiti u avanturu traganja za svojom energetskom polovinom bića.

Moguće je izvlačiti paralele izmedju njihovog sistema sa drugim sistemima istoka i zapada, ali postoji nešto što ih izdvaja: osećaj za praktično.

Naime, dolaskom raznih osvajača, završno sa španskim konkvistadorima, njihov sistem znanja koji je delom bio inkorporiran u društveni sistem (kao religijske organizacije kod nas) se ruši zajedno sa njihovom civilizacijom i oni su primorani da se reorganizuju.
To kao posledicu ima odbacivanje svega nepotrebnog - rituala, ceremonija, hijerarhija - i postavljanje kao cilja njihovog sistema nečeg što se naziva apstraktna sloboda.

Ako tražimo adekvatno objašnjenje pojma apstraktne slobode, možda bi najbliža bila iluminacija, prosvetljenje, ali u njihovom sistemu dostizanje tog stepena svesnosti je značilo prvenstveno praktičnu i voljnu sposobnost upotrebe našeg energetskog dela.

Shvativši takodje, da naš energetski deo, kao deo univerzuma, nije podložan fizičkom propadanju kao naše telo, napore su usmerili i da pronadju alternativu smrti, prelaskom u druge forme postojanja pri čemu su zadržavali svoju individualnost, svoje zemaljsko "ja".

Da bi sve to i ostvarili, osmislili su tzv. put ratika, koji ne znači izučavanje borilačkih veština niti monaško povlačenje u osamu, posebne vidove oblačenja, ishrane itd., već teži tome da naš način života postane maksimalno energetski efikasan u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i interakciji sa okolinom.

Magični pokreti su prvi stepenik za svakoga, ko teži apstraktnoj slobodi - magični fitness centar za naše fizičko i energetsko telo!

 


Na šta liče i čemu služe magični pokreti?


Pokreti koji su najsličniji su pokretima tai-chi-a, kao i izvodjenju kati. Medjutim postoji razlika: pokreti tog tipa, na istoku su uglavnom povezani sa borilačkim veštinama, pa je njihov odabir i sklapanje serija pokreta bio usko povezan sa tom namenom. Magični pokreti nisu, po svom poreklu, povezani sa borilačkim veštinama, već se izvode sa ciljem redistribucije energije u organizmu, kao i sa namerom sticanja sposobnosti za proširenje percepcije.
Efekat, koji je u stvari sporedan, je osećaj snage i vitalnosti, kao i odlučnosti i sposobnost za akciju.

Kratak video sa pokretima, možete pogledati OVDE.

Fokusiraćemo se, za sada, na ove "sporedne" efekte: kako relativno jednostavni pokreti tela, mogu da izazovu ne samo osećaje i raspoloženja ovakve vrste, već i da vremenom dovedu do transformacije našeg fizičkog tela?
Da bi ovo bilo jasnije, moramo da predhodno objasnimo energetsku strukturu čoveka, kao i energetsku strukturu Univerzuma, onako kao su je postavili Tolteci:


Energetska struktura čoveka


Kao kod mnogih sistema, i Tolteci opisuju energetski deo tela kao ovoidnu formu, veću od fizičkog tela.
Dali su mu naziv svetleće jaje jer ovoidna forma poseduje unutrašnji sjaj.

Za razliku od drugih sistema koji se koncentrišu na glavni energetski vertikalni kanal sa čakrama, kojim struji životna energija, Tolteci su se fokusirali na neke druge elemente ovoidne forme - "svetlećeg jajeta", kako ga nazivaju.

Prvi deo o koji je bitan je kora, spoljni deo svetlećeg jajeta.

Smatraju takodje, da je energija koju čovek ima pri rodjenju definitivna i da se ne može povećati ni smanjiti, praktično, da je svetleće jaje jedna zapečaćena celina. Do opadanja naših fizičkih sposobnosti tokom života, dolazi usled odlaženja energije iz energetskih centara koji se nalaze u telu prema periferiji svetlećeg jajeta, gde se taloži u obliku kore, koja vremenom postaje sve deblja. Takva energija nam nije od koristi jer nije na adekvatnom mestu!

Interesantno je da energetske centre Tolteci takodje opisuju kao vrtloge i da, kada su ispražnjeni, njihova rotacija se usporava.
Iako ima na hiljade energetskih vrtloga po celom telu (sličan opis kao kod ostalih sistema) smatra se da su za nas, po pitanju povraćaja te neupotrebljene energije, najvažniji sledeći:

- Prvi se nalazi u zoni jetre i žučne kese, na desnoj strani donjeg dela grudnog koša,
- Drugi se nalazi u zoni slezine i pankreasa, na levoj strani donjeg dela grudnog koša,
- Treći je sa zadnje strane tela u zoni bubrega i nadbubrežnih žlezda;
- Četvrti je na bazi vrata sa prednje strane tela u zoni udubljenja koje stvaraju ključne kosti.
- Peti centar se nalazi samo kod žena, u zoni materice.
- Šesti centar je vezan za čelo i gornji deo glave, ali se on u praktikama ne koristi, jer se smatra da pripada drugačijem energetskom sistemu, koji nije svojstven čoveku.

Smatra se da pod udarom svakodnevnog života, pogotovu kroz emotivne reakcije, dolazi do izbijanja energije iz ovih centara.
Malo dete ima na raspolaganju svu energiju i njegova aktivnost je u odnosu na odrasle mnogostruko veća.
Kao odrasli imamo istu energiju kao i deca, ali nam je dobar deo nedostupan, pa ličimo na žednog u pustinji koji tegli kanister sa vodom na ledjima ali nije u stanju da ga otvori!.

Prilikom izvodjenja pokreta, rukama i nogama, vršimo pritisak na koru tj. na nagomilanu energiju, omekšavamo je i razbijamo, a zatim je pokretima i disanjem vraćamo do energetskih centara, do fizičkog tela.

Naša jasna namera i svest o tome da prikupljamo i vraćamo rasutu energiju je takodje važna prilikom izvodjenja magičnih pokreta. Osećaj namere se postepeno razvija tokom procesa učenja pokreta.
Na taj način postižemo da naše telo ima potrebnu energiju za funkcionisanje, koja se nalazi baš tamo gde je potrebna! To je ono što nam daje spomenut osećaje snage, kao trenutni efekat energetskog pića poput Red Bull-a!

Postoje na desetine pokreta i oni su grupisani u serije. Svaka serija je dizajnirana sa posebnim ciljem:
Radionica obuhvata učenje 4 osnovne serija: Serija pripreme, Westvood, muška i ženska serija. Sve su opisane u knjizi Karlosa Kastanede "Magični pokreti" koja se može nabaviti i kod nas.
Tokom kursa, zavisno od vremena, biće pokazane i neke druge serije i pojedini pokreti, prikazivani na seminarima tokom 90-tih i sve do negde, 2002. god.

Glavnu ulogu u savladavanju magičnih pokreta nema naš racionalni deo, već naš energetski deo fizičkog tela. Stoga je u grupi lakše savladati i zapamtiti pokrete sledeći one koji ih izvode. U knjizi "Magični pokreti" postoje delovi koji objašnjavaju svrhu pokreta i osnove učenja Tolteka, kroz dijaloge Kastanede i Don Juana, njegovog učitelja. Za nekoga ko do sada nije imao kontakt sa Kastanedom, dijalozi mogu biti komplikovani i nerazumljivi, pa stoga preporučujemo da se, tokom kursa, fokusirate na delove koji opisuju serije pokreta i vrlo su korisni kada se treba podsetiti naučenog na kursu.
U svakom slučaju, posle onoga što se po pitanju teorije iznosi na kursu, biće vam lakše da čitate ovu i ostale njegove knjige.


Pulsirajuća sila*

Zamislite sada na sredini prostorije, jedno malo jaje. Može da bude veće, kao nojevo jaje, lakše je za posmatranje.
Zamislite sada da je jaje okruženo zvučnicima, od onih velikih koji se upotrebljavaju na koncertima rok grupa, velike crne kutije, koje proizvode snažne basove.
Zvučnici proizvode jedan snažan, glasan, dubok, monotoni zvuk, nalik pulsiranju, nalik udarcu bubnja.
Jaje se od zvuka puni vibracijom, zagreva se.
Posle nekog vremena, snažni zvukovi izazivaju prve pukotine na kori.
Zvuk udara i udara i udara površinu! Pukotine se šire, i u jednom trenutku, jaje se rasprskava i delići lete po celoj prostoriji....


Ovo vam je otprilike vizija našeg života i smrti, kako su ih videli Tolteci... Ništa od priča o raju i paklu, ništa od reinkarnacije, sudjenja o gresima i dobrim delima, smrt je prskanje na nebrojeno mnogo delića, koji se više nikad neće sastaviti.
Prilično teška i neminovna vizija!

Posmatrajući ljude i njihovu okolinu, iz stanja "povišene svesti" (kada umesto poznatih nam čvrstih oblika, posmatraju energiju koja teče u univerzumu), shvatili su sledeće: Naše energetsko telo, svetleće jaje, je konstantno izloženo pritisku sile koja pulsira. Svaki udarac sile o površinu daje nam energiju koja nas održava u životu, ali istovremeno vrši strahovit pritisak koji na kraju dovodi do pucanja našeg svetlećeg jajeta i, posledično, fizičke smrti. Dakle, ta sila ima dva lica: život i smrt!

Sada se setite da smo ranije pričali o energiji koju ne koristimo, koja se odvojila od tela i nagomilala na površini jajeta.
Ona stvara koru koja, kako godine prolaze, postaje sve deblja i deblja, gubi fleksibilnost i postaje krta, pa na kraju nema više potrebnu elastičnost da amortizuje udarce sile koja nas pritiska! To vodi do njenog uništenja.

Postoji još jedan faktor koji nas vodi ka smrti, nešto kao fabrički ugrađen mehanizam za samouništenje!
Na površini jajeta, ispred nas a u visini dela stomaka ispod pupka, postoji prirodna deformacija jajeta, udubljenje, gde se pritisak sile najviše oseća. To je mesto gde počinje pucanje svetlećeg jajeta. Kada smo izloženi jakom stresu, instiktivno se savijamo i prekrstimo ruke preko stomaka! Štitimo našu pukotinu!

Magični pokreti, radeći na tome da se energija skloni sa kore svetlećeg jajeta i približi centrima u fizičkom telu, istovremeno pomažu da se održi fleksibilnost kore jajeta, da se produži život, to je njihova magija!

*  Pulsirajuća sila je naziv koji se koristi na početku ovog kursa da bi se pojednostavilo objašnjenje. Orginalno se opisuje kao dve sile : "rodante" - kotrljajuća i "tumabora" - ona koja obara, ruši.

Da rezimiramo do sada rečeno:

- Magični pokreti se mogu izvoditi samo sa ciljem da se postigne efekat vitalnosti, odlučnosti, snage i dugovečnosti, i bez namere pojedinca da se bavi duhovnim razvojem.
- Mogu ih izvoditi svi, bez obzira na pol ili starost.
- Za ovaj nivo izvodjenja pokreta, dovoljno je poznavati serije pokreta, tehniku disanja i imati jasnu nameru prilikom procesa vraćanja energije u naše vitalne energetske centre.
- Za one koji žele više, tokom kursa biće reči i o drugim tehnikama koje, zajedno sa magičnim pokretima, čine kompleksan sistem za duhovni razvoj, odnosno za našu ličnu evoluciju.

 

   Ciljevi radionice

Na časovima se prvenstveno radi na pokazivanju pravilnog izvodjenja magičnih pokreta. Polaznicima se takodje daju potrebne teoretske postavke, koje su im neophodne, da bi razumeli efekte izvodjenja magičnih pokreta.

U knjigama Karlosa Kastanede postoji obilje informacija kako o teoretskim tako i o praktičnim aspektima ovog drevnog znanja, ali u su one tematski i hronološki nesredjene. Stoga će se u okviru ovog kursa, po redosledu za koji smatramo da je adekvatan, iznositi samo delovi teoretskog znanja koji su neophodni za razumevanje serija pokreta koje pokazujemo. Drugim rečima, vrlo kompleksan sistem Tolteka ne može biti u celosti obuhvaćen ovim kursom, ali će polaznici dobiti dobru osnovu koja će im omogućiti i olakšati razumevanje vrlo složenih koncepata i tehnika, ako u budućnosti nastave sa proučavanjem ovog sistema duhovnog razvoja.

Pokreti i teoretsko znanje (uz još nekoliko tehnika o kojima će biti više reči tokom radionice) su neophodni da bi se dostiglo STANJE UNUTRAŠNJE TIŠINE. Možemo reći da je to tačka preokreta, odakle se otvaraju nepregledne mogućnosti, nas kao energetskih bića.

Takodje, ovo stanje se opisuje i kao ponovno uspostavljanje veze sa energijom koja povezuje i prožima sve što postoji, a koju su Tolteci nazvali INTENTO (namera).

Pitanje koje ljudi najčešče postavljaju, u susretu sa do tada nepoznatim tehnikama i sistemima je "a šta ja imam od toga, šta ja time dobijam?"
Interesantno je da je to pitanje postavio Kastaneda svom učitelju Don Juanu Matusu. Odgovor je bio sledeći:
"Nemoj da se ponašaš kao trgovac. Koliko ću da uložim, kolike su kamate, koliki je dobitak? Tome nema mesta ovde. Mi smo ljudi i svojstvena nam je želja da saznamo nešto novo, da otkrijemo i zavirimo u nepoznato!"

Ova tehnika, kao i sveukupno znanje Tolteka, daju nam alatke koje možemo da upotrebimo da zadovoljimo našu radoznalost - i da vidimo koliko daleko možemo da stignemo. Ili kako bi to rekao Morfeus u Matrix-u, dodjite, da vam pokažem koliko je duboka zečija rupa!


Prateći materijal, literatura i oprema

Učesnicima će biti dostupna, u elektronskoj formi, sva predavanja kao i DVD sa snimljenim serijama pokreta, za individualni rad.

Na strani DOWNLOAD možete naći sva dosadašnja predavanja.
Na strani Index serija možete naći komentare i kratke opise serija i pokreta koji se pokazuju na kursu.
na strani Index pojmova dati su kratki opisi pojedinih termina koji se koriste tokom predavanja.

Preporučujemo nabavku knjige Karlosa Kastanede "Magični pokreti" u kojoj su dati detaljnji opisi /fotografije serija pokreta koji će biti praktikovani u radionici. Na strani LINKOVI možete naći on-line knjižare u kojima je dostupna.
Kratak sadržaj njegovih ostalih knjiga je dat ukratko na strani Knjige, kao i opis knjiga još nekih autora povezanih sa temom.

Za izvodjenje pokreta i meditacije je preporučljiva komotna odeća i obuća (patike).

UVODNO PREDAVANJE - PRAKTIČNI DEO

Delovi serija Westwood i Ženska, serije Kuća senki, Osmatranje sopstvene solidnosti, Mač.


       WWW.ALEF.RS


Radionica 1. deo >