MAGIČNI POKRETI - REDOVNE PRAKTIKE

NAČIN RADA NA NEDELJNIM PRAKTIKAMA

Pravo na učešće u praktikama, stiče se sa završavanjem kursa MAGIČNI POKRETI - CARLOS CASTANEDA.
Da bi mogli da savladate sve sledeće serije pokreta na nedeljnim praktikama, morate prethodno da koliko-toliko znate osnovne serije koje se uče u radionici.
Na taj način se ne gubi ograničeno vreme koje imamo na nedeljnim susretima.
Možemo napraviti izuzetak od ovog pravila, za one koji su na neki drugi način savladali osnovne serije pokreta, ali molimo Vas se da nam se pre dolaska obratite e-mailom.

Za razliku od radionice, gde pokazujemo pokrete po odredjenom planu, nedeljna praktika ima slobodniji program.
Deo vremena (približno polovina) se posvećuje učenju novih serija, dok se preostalo vreme posvećuje izvodjenju već savladanih serija, u potpunoj tišini.
Redosled izvodjenja nije unapred odredjen, i svaki učesnik ima pravo da predloži seriju koju želi da radi! Naravno, pod uslovom da je zna, u meri potrebnoj da vodi ostale učesnike.


OPISI SERIJA

Za rad kod kuće, možete koristiti DVD iz naše produkcije, ili opise pojedinih serija - koristite dole date linkove sa nazivima serija.
Na žalost, izuzetno je teško pokrete opisati rečima a još teže ih naučiti čitajući opise. Dobra vest je da, svaki put kada ih radite na praktikama, naša tela pamte pokrete na nivou koji je daleko od racionalnog. Stoga ovi opisi služe kao podsetnik koji nam omogućava da seriju, koju već znamo, izvedemo kako treba - sa svim pripadajućim pokretima i sa pravilnim načinom disanja.
Opisi su prevedeni sa španskog i engleskog, sakupljeni sa raznih strana i od mnogih autora, kojima se ovom prilikom zahvaljujemo na uloženom trudu!

- Osmatranje sopstvene solidnosti - Serija služi da promenimo statičnu, rigidnu sliku o sebi kao isključivo materijalnom biću. Naziva se još i "osmatranje fiksne ideje o sebi".